Cemra:

    “Bewustzijn in beweging” is een centrum in Drenthe waar individuele begeleiding

    en verschillende cursussen, trainingen worden gegeven door  Willemijn van Laar.

    Ze werkt alleen, maar ook wel  in samenwerking met andere collega’s.

        

De basis van waaruit Willemijn werkt zijn de verschillende dimensies waarin we leven. 

Op aarde leven mensen vooral in het drie en vier dimensionale. Het drie dimensionale, is

alles wat van stof is en een bepaalde ruimte inneemt: alles wat je letterlijk kan aanraken.

Het vier dimensionale is een groot gebied. Het heeft te maken met alles wat je kan voelen

en ervaren, kan waarnemen, maar wat je niet kan pakken. Denk aan lucht, warmte en koude,

geluid, gedachten, ideeën, gevoelens en emoties, sferen in een bepaalde ruimte enz.

Dus ook intuïtie, het telepathische in de mens, intenties en de  psyche van de mens behoren tot het vier dimensionale.


Door haar jarenlange ervaring, heeft Willemijn een grote ‘know how’ ontwikkeld over dit gebied.  Ze heeft een eigen unieke manier van begeleiden. Het moment, het ‘nu’, is daarin erg belangrijk. In het ‘nu’ komen verleden, heden en toekomst bijeen.

Haar manier van werken geeft mensen heldere inzichten in zichzelf, inzichten in hun problematiek en  ontwikkelingsprocessen en in hun manier van handelen. Het geeft inzichten in situaties,  waardoor er “ruimte” ontstaat om te transformeren, te veranderen wat men wil veranderen.


    Willemijn: “Ik ben een nieuwsgierig mens en heb een fascinatie voor mensen, hoe ze in het leven staan en met zichzelf

                      en het leven omgaan. Ben erg geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en in de evolutie van de mens.

                      Ik heb een holistische manier van werken ontwikkeld, waarin “in liefde ervaren”, ontwakend bewustzijn en humor

                     een belangrijke plaats innemen”.


Haar werkwijze is gericht op het unieke zijn van ieder mens en de persoonlijke ontmoeting.

Bij het volgen van een sessie, cursus of training vind vooraf een kennismakingsgesprek plaats.

Daarin kun je kennis maken met Willemijn en Willemijn met jou.

In haar werk kan ze zich afstemmen op verschillende frequenties en dimensies, ze channelt regelmatig informatie over

“wat er gaande is in deze tijd”. Ze is begaafd in het lezen van energieën, daarin heeft ze veel respect voor de keuzes van anderen. Haar benadering is vanuit onvoorwaardelijke liefde.


Willemijn heeft verschillende opleidingen en trainingen gevolgd zoals:

Tai’ chi chuan (10 jaar les gegeven), Aura en Chakra healers opleiding, Kleurenpunttherapie,

Accu- (Meridiaan) en Intuïtieve massage,  Chetana Master en Wizard, Sjamanisme.

Daarnaast heeft ze veel workshops, energie- en lichaamswerk gedaan zoals:

Soefi-, Zen-, Osho- en Mer*Ka*Ba meditaties, Rebirthing, Regressie, Flower of Live.

Projecten met beeldend kunstenaars, experimenteel toneel en gewerkt met vrouwengroepen.